FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

3. Uppföljning


3.3 Funktionsuppföljning

Allmänt
Funktionsuppföljningen skedde kontinuerligt för viktiga funktioner. Man kunde då mäta driftsäkerhet och prestanda och se hur kraven uppfylldes och var i materielkedjan det fanns svagheter. Funktionsuppföljningen driftsattes under början av 1979.

DIDAS MARK blev under 1986 DIDAS Marktele för att undvika förväxlingar när även flygbasmaterielen blev föremål för uppföljning.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

En speciell tillämpning av det funktionsinriktade underhållet är prestandakontroll av radarfunktionskedjor (Första bild nedan).

Prestandakontroll

Exempel på prestandakontroll.

Driftuppföljning

Uppföljning av driftsäkerhet

Funktionsuppföljning

Analys

Analys


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar