FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

3. Uppföljning


3.1 Ekonomiuppföljning

Allmänt
Det främsta systemet för styrning och uppföljning av ekonomin var ESYM FU.

Kort beskrivning
ESYM-FU möjliggjorde att kostnaderna för olika materielslag kunde följas upp men även uppföljning av kostnader per underhållsleverantör. Kostnadselementen hämtades bl a från verkstadssystemen som VD LIV, vilka även användes för att styra den intäktsfinansierade verksamheten vid försvarets verkstäder. F UH redovisade i TIFF utfallet för varje budgetår.


Bilder

Underhållskostnader


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar