FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

7. Underhållsteknik


7.2 Tillförlitlighet

Kort beskrivning
Tillförlitlighet (engelska: dependability) är en sammanfattande term som omfattar driftsäkerhet (Availability performance) och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet (Reliability performance), underhållsmässighet (Maintainability performance) och underhållssäkerhet (Maintenance support performance).


Bilder

Tillförlitlighet

 

Tillförlitlighet

Att definiera tillförlitligheten på militära vapensystem är lika viktigt som att definiera den tekniska prestationen.


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar