FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

7. Underhållsteknik


7.1 Driftsäkerhet

Allmänt
Uppbyggnaden av Stril 60 medförde komplexa system och funktionskedjor, varför inte bara prestanda utan även tillgänglighet kom att spela en allt större roll.
FU H utvecklade under 1960-talet ett antal metoder för att förbättra tillgängligheten. En milstolpe var Stig Ögrens bok Driftsäkerhet hos militära system 1963.
FU H utvecklade också ett antal metoder för att i tidiga skeden av anskaffningen påverka materielens driftsäkerhet.

Kort beskrivning
Driftsäkerhet kan definieras som ”förmågan hos en enhet att kunna utföra avkrävd funktion under angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga”.
Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.
Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens tillgänglighet.

Dokument som innehåller mer information:
Driftsäkerhet hos militära vapensystem (26 MB)


Bilder

Driftsäkerhet

Driftsäkerhetsfrågorna

Driftsäkerhetsfrågorna skall börja behandlas redan på projektstadiet.


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar