FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

5. Stödsystem och hjälpmedel


5.2 Verktyg och instrument

Allmänt
Underhållsutrustning fanns av många slag alltifrån enkla verktyg till dyrbara provdon och mätutrustningar. Som regel kombinerade man utrustningen i olika satser. Det kunde vara personliga satser eller lag- och verkstadssatser. Förfarandet underlättade krigsförberedelsearbetet genom att man fick mer hanteringsbara klossar att arbeta med vid planläggningen än om man sysslade med enskilda förnödenheter på lägsta nivå.

På obemannade anläggningar begränsades underhållsutrustningen till det mest elementära och istället försåg man personalen som kom till platsen med erforderlig utrustning. Speciellt gällde detta dyrbar mätutrustning.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)


Bilder

Verktygssats Tele G1Verktygssats Tele G1Verktygssats Tele G1

Verktygssats Telelag G 1.


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar