FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

5. Stödsystem och hjälpmedel


5.1 Underhållsdokumentation

Allmänt
I Flygvapnet har under lång tid funnits ett väl reglerat system för drifts- och underhållsdokumentation. Inom markteleområdet med många system och materiel från många leverantörer har den gemensamma dokumentationen varit en viktig del av infrastrukturen för drift och underhåll. Drift- och underhållsdokumentationen omfattar:

  • Underhållsplan SYSTEM
  • Underhållsplan FUNKTION
  • Underhållsplan MATERIEL
  • Underhållsföreskrift
  • Driftföreskrift

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Norm för UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER Marktelemateriel (TOMT 8-33)

Norm för underhållsföreskrift


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

Expertsystem och CALS - går det ihop? (nr 4/93)

CALS fas 1 introduceras i Sverige (nr 2/94)


Länkar