FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

5. Stödsystem och hjälpmedel


5.4 Transportresurser

Allmänt
Underhållet av de obemannade anläggningarna medförde en omfattande transportverksamhet av personal och materiel.

Kort beskrivning.
De regionala televerkstäderna fick såväl person- som lastbilar för detta och dessa resurser kom att bli en viktig grund för motsvarande verksamhet i krig. Redan i fred fanns också helikoptrar avsatta och medverkande i drift- och underhållsverksamheten.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)


Bilder

Förslag: Volvo Duett eller 245, lastbil och hkp 3.


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar