FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

5. Stödsystem och hjälpmedel


5.3 Lokaler

Allmänt
Underhållsutrymmen kunde vara av de mest skiftande slag. I enklaste fall en serviceplats i samma anläggningsdel där materielen fanns uppställd. Nästa steg kunde vara en serviceverkstad, i anslutning till större apparatsalar där större mängder av teleutrustning var uppställd. Verkstaden hade en eller flera arbetsplatser och utrymme för arbetsplatsutrustning, publikationer och förråd. Man hade även behov av större friliggande tele- eller elektromekaniska verkstäder, för att inte tala om verkstadslokaler för flygplan- och flygmotorunderhåll. Det gällde också att i samband med verkstadsutrymmen beakta behovet av personalvårds- och kontorsutrymmen för underhållspersonalen. Oberoende av vad slags underhållsutrymme det gällde var det viktigt att inte bara dimensionera utan även att tänka på miljöklasser och skyddsnivåer.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)

Underhållsutrymmen i Teleanläggningar

Underhållsutrymmen i Teleanläggningar


Bilder

UH-lokal på hjulUh-utrymmen i teleanläggningar


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar