FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

6. Organisation


6.4 Regionala resurser

Allmänt
Regionala resurser fanns på den lägre regionala nivån inom Försvarsmakten med uppgifter för förvaltning och verkställande drift och underhåll.

Kort beskrivning
Inom markteleområdet var marktelekontoren och flottiljernas teleingenjörer exempel på förvaltningsmyndigheter för FTN och övrig marktelemateriel. De regionala televerkstäderna och senare rörliga resurser inom teleservicebasorganisationen/miloverkstäderna var exempel på regionala verkställighetsresurser.

Dokument som innehåller mer information:
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar