FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

6. Organisation


6.6 Personal och kompetensförsörjning

Allmänt
Utbyggnaden av Stril 60 medförde ett stort behov av resurser och nya kompetenser. Detta medförde en omfattande resursuppbyggnad inom försvarets egna organisationer men även uppbyggnad och utveckling av företag.

Kort beskrivning
En konsekvens av det ökade behovet av teknisk personal för drift och underhåll var uppbyggnaden av televerkstäderna och övergången från militär teknisk personal till civil personal. Ett annat exempel på nytänkande var att låta SRA svara för driften av Lfc 1.
Den tekniska utbildningen inom Flygvapnet byggdes upp och personalbehovsplaner och kompetensplaner togs fram centralt av F UH. Personalbehovet dimensionerades efter respektive anläggnings fredsdriftsuttag och krigsorganisationens behov.

Dokument som innehåller mer information:
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.
Rrgc/F. En viktig komponent i stril M/60 del 1 (2 MB) Författare: Bengt Olofsson. (F02/12)
Rrgc/F. En viktig komponent i stril M/60. Del 2 Allmän beskrivning. (28 MB) Författare: Bengt Olofsson. (F01/13)


Bilder

Personalbehov

Plan över utbildning

Plan över utbildning för telematerielgrupp rrgc.


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar