FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

6. Organisation


6.2 Lokal och regional förvaltning

Allmänt
Förvaltningen på regional/lokal nivå innebar ett ansvar för redovisning av materielen och att materielen hölls i ett tidsenligt och hållbart skick och detta åvilade flottiljerna för att senare koncentreras till sektorflottiljerna.

Kort beskrivning
Materielen inom Flygvapnet har i stor utsträckning använts i den dagliga tjänsten. Härigenom har Flygvapnet skiljt sig från de övriga två vapengrenarna, i synnerhet Armén.

Uppbyggnaden av Stril 60 skapade ett behov av systemledningar på sektornivå. Dessa kom att även få en aktiv roll i den dagliga förvaltningsverksamheten.

För marktelemateriel inklusive försvarets telenät (FTN) tillämpades principen med sektorvis materielförvaltning. Sektorflottilj (Marktelekontor (MTK) inom teknisk enhet) ansvarade således för materielens befintlighet, drift och underhåll med tillhörande ekonomi och gav direktiv till främre nivån respektive beställningar till de bakre nivåerna.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Strilsystem m/60 (6,5 MB) Författare: Örjan Erikson, Bengt Eklöf (F01/12)


Bilder

Organisation av drift och underhåll

Sektorflottilj


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar