FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

2. Ledning


2.4 Stödsystem för ledning

Allmänt
Stödsystemen för ledning kan delas in i proaktiva respektive uppföljande. Den ökande komplexiteten hos de underhållna systemen ledde till att tillgängligheten kom att få en allt större betydelse relativt prestandan. Detta medförde en utveckling av metoder för att i tidiga skeden under anskaffningen kunna hantera de faktorer som påverkade tillgängligheten men även drift- och underhållskostnaderna. Under 1960-talet skedde i UH regi ett omfattande utvecklingsarbete inte minst av konsultföretaget Systecon.

Kort beskrivning
Proaktiva system som utvecklades var exempelvis:

  • Reservdels- och UE-fördelning
  • Livstidskostnader (LCC)
  • DAFM

Exempel på uppföljande system är:

  • DIDAS MARK
  • FMV F UE-försörjningssystem (UE/F)
  • DELTA för reservdelar
  • ESYM-FU för ekonomi

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04).


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar