FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

PN-53 (Rebecca)


Indikator PN-53

PN-53 Indikator i flygplan


Efter riksdagsbeslut 1948 att flygflottiljen i Västerås (F1) skulle ombeväpnas från bomb- till nattjaktsflottilj anskaffades flygplanet Mosquito från England. I Sverige fick maskinen beteckningen J30. I utrustningen ingick bland annat navigeringstillsatsen Rebecca (SCR-729F)  som i Sverige fick benämningen Navigeringsradar PN-53/A

Navigeringssystemet var tillverkat i England av Philips dotterbolag (MURPHY ) vilket medförde att Svenska Philips engagerades med utrustningen som resulterade i att det svenska bolaget dels fick göra modifieringar av utrust-ningen men framförallt vidareutveckla den för kommande flygplanstyper.

Förutom navigeringsfunktionen innehöll denna enhet även en IK-fråge-funktion. Denna funktion gav möjlighet att för övnings-ändamål aktivera en IK-svarstation PI-15/A vars svar presenterades både på PS-20 och PN-53 indikator.

J30 ubyttes 1953 mot J33 Venom. Detta flygplan skulle ha den nya navigeringsradar PN-50/A. Denna var dock inte leveransklar utan man flyttade tillfälligt över PN-53/A till J 33. För att få in materielen i flygplanet monterades IK-stationen PI-15/A ur vilket inte skapade några större problem eftersom PI-15 och PN-53 till storlek och utseende var ganska lika.

Vid navigering utsändes pulser från PN-53 via en rundstrålande antenn på flygplanet. Dessa togs emot av en navigeringsfyr, PN-51, som svarade. Svaret togs emot av flygplanets två skilda monterade antenner och genom att jämföra signalstyrkan från antennerna kunde avstånd och riktningen till fyren bestämmas.

Vid landning sände stationen ut pulser liksom vid navigering men mottagande station, Babs, tog bara emot pulser i en smal lob utefter landningsbanans förlängning. Svaret gavs växelvis i två lober, en till vänster och en till höger om banans symmetri-linje. Pulserna var av olika längd i de båda loberna vilket medförde att det gick att avgöra flygplanets läge i förhållande till landningsbanan.

Vid igenkänning sändes en frågepuls ut och om det mottagande flygplanet var ”eget” svarade den med en förut-bestämd kod.

Teknisk data

Sändningsfrekvens
Navigering och landning                      193 MHz
Igenkänning                                        183 MHz

Mottagningsfrekvens
Navigering                                           196 MHz
Landning                                             190,5 MHz
Igenkänning                                        183 MHz

Pulser
Pulseffekt                                             350 W
Pulslängd                                             5 µs
Räckviddsområde                                 16, 80 och 160 km