FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


LAN-WAN Krypto och Nyckelserver 630 (MGS)
(M3184-056801, M3858-630010)

LAN-WAN

LAN-WAN Krypto programvaran är kärnan i ett system som används för att krypteringssäkra kommunikationen mellan nätverksanslutna datorer.

Nyckelserver 630 används för administration, generering och distribution av kryptonycklar till datorer med LAN-WAN Krypto programvara.

Applikationer för användning mot LAN-WAN Krypto är f.n. postfilskrypto, HTTP-krypto och FTP-krypto.

Text

Text

Text