FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Kryptokort 671/T (MGS) (M3858-671011)

KK 671

Kryptokort 671 är ett inkapslat instickskort för datorer utrustade med PC Gard slot typ 2. Kortet kan köras i PC Gard (16-bitars) eller CardBus (32-bitars) mode.

Drivrutiner finns för operativsystemet VV'indows NT, version 4. 0.

Kryptokort 671 är avsett för kryptering respektive dekryptering av information. Detta sker med kryptomodul KM4-M (M3858-612010).

Kryptokort 671 finns även i internationellt utförande, Kryptokort 6711 (M3858-671111 ), med kryptomodul KM4-I (M3858-614010).

Kryptonycklar läses in med; optisk streckkodsläsare, (streckkodsadapter krävs) eller krypterade sessionsnycklar via bussen.

Inlästa kryptonycklar lagras i kryptomodulen, vilken maximalt lagrar 16 kryptonycklar.

Nyckellager kan expanderas .

Kryptokortet är RöS-godkänt.

Kryptokortet inklusive drivrutiner är säkerhetsgranskade .

Publikationer:
Leverantörens dokumentation

Tekniska data:
Krypteringsprestanda
Starkt beroende av klockfrekvensen på CPU samt vald kryptomod. Maximalt~ 100 MByte/s.
Gränssnitt
Dator: PC Card typ 2 PC Card eller CardBus -mode
Kraftförsörj ning 4.75-5.25 VDC från datorn
Effektförbrukning Typiskt 0,27 5 W
Kryptonyckelminne Valbart inget eller ~ 6 h vid spänningsbortfall
Temperaturområde
- drift 0 till +40 °C
- lagring -40 till +70 °C
Mått (b X h X d) 5,5 X 54 X 100 m

Tillbehör:
Streckkodsadapter, F9078-000044

Extra tillbehör:
Streckkodsmus F9078-000041
Etikett "INNEHÅLLER KRYPTOKORT" (För att märka PC som innehåller kryptokort)

Principskiss