FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Handskiffer HAA samt HGE

Handskiffer HAA samt HGE

Handchiffer är ett system som består av prefabricerade unika kryptoblanketter för engångsbruk. Det finns alltså ingen spårbar kryptonyckel, eftersom varje meddelande har en egen och unik kryptonyckel. Detta gör att ett handchiffermeddelande – i princip - är olösbart. Priset för denna förmåga är fortlöpande säker distribution av blanketter till underenheter samt administrationsproblem hos huvudstationen.

HAA
HAA är ett handchiffer med 25-radiga skrivblock för PTP förbindelse mellan två deltagare.
För förbindelse mellan A och B krävs ett ”avsändarblock” hos A och ett ”Mottagarblock ” hos B. För att B skall kunna svara krävs ett annat ”avsändarblock” hos B och ett annat ”mottagarblock” hos A. Således krävs fyra olika block för fullt infoutbyte mellan dessa två.

Har Huvudstationen HAA-kommunikation med flera motabonnenter, blir blockmängden snart avsevärd! Armén nyttjade detta bl.a. vid Jägarförbanden vilket ju genererade ett enormt logistiskt och administrativt problem. Jägargrupperna behövde ju medföra avsevärda mängder block. För att inte tala om administrationen vid Jägarstaben!

HGA
HGE är efterföljaren till HAA. HGE är – till skillnad från HAA, ett system med såväl 50-radiga (A4) som 25-radiga block (A5). HGE har – till skillnad från HAA – möjligheten att även sända från en avsändare till flera mottagare. Därför har HGE såväl ”PTP”-block (en-till-en) som ”CIRK”-block (en-till-flera). Om huvudstationen sänder ett CIRK-meddelande till sina underavdelningar, svarar dessa med var sina separata PTP-meddelanden tillbaka.
Detta system genererar ett än större behov av block hos alla inblandade än HAA.
För en spaningsgrupp kommer det att betyda åtskilliga kilo pappersblock att ha med sig , förutom proviant.