FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Krypteringsapparat 980/T (MGU) (M3858-980011)

Kryapp 980

Krypteringsapparat 980 används för att med kryptering skapa säkra virtuella privata nät (VPN) mellan subnät i IP-nät.

Kryapp 980 krypterar på IP-nivå. IP-paket från klartextklient krypteras och infogas som datadel i ett IP/ESP-paket.

Kryapp 980 skapar säkra krypterade kommunikationsvägar (kryptotunnlar) mellan kryptoapparaterna. Upp till 63 kryptotunnlar kan konfigureras per kryapp.

Kryapp 980 kan hantera upp till fyra grupper av kryptotunnlar.

Kryapp 980 kan lagra upp till åtta nycklar. Kryapp 980 byter automatiskt till nästa periods nyckel. Nyckelbyte kan även styras manuellt.

För ökad lastdelning vid hög trafikbelastning, samt vid behov av fler tunnlar eller grupper kan ett antal Kryapp 980 konfigureras parallellt i ett kluster.

Kryptonycklar läses in med totalförsvarets aktiva kort (TAK). Upp till åtta kryptonycklar kan vara inlästa.

Kryapp 980 använder sig av kryptomodul KM3.

Kryapp 980 är RöS-godkänd.

Publikationer:
I TST MGV M7786-010451 Instruktion för maskinkrypto gemensamt typ V.

Tekniska data:
Gränssnitt:
- Klartextport 10Base-FL/ST
- Kryptoport 10Base-FL/ST
- Kortläsare SETEC SETCAD 202
Krypteringsnivå IP
Krypteringsprotokoll IP Tunnel-mode ESP
Kryptoalgoritm KM3
Nyckelminne 8 nycklar
Nyckelbackup 7 sekunder
Genomströmningshastighet 6 - 7 Mbit/s
Fördröjning 1,0 - 1,5 ms
Antal förbindelser upp till 1200 st
Kraftförsörjning 115/230 V 50-60 Hz
Effektförbrukning Typiskt 40 W
Temperaturområde 0 till 55 °C (drift)
Mått (b x h x d) 373 x 104 x 363 mm
Vikt 8,5 kg

Principskiss