FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Kryptoapparat 960 Talkrypto (MGH/DATA) (M3858-960011)

Kryptoapparat 960 Talkrypto

Apparaten är avsedd för  kryptering/dekryptering av synkrona förbindelser. Hastighet mellan 600 b/s och 9600 b/s i halv duplex. Kryptonycklen är hålkort.