FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Kryptotelefon 710 (MGW) (M3858-710010)

Krytelefon 710

Kryptotelefon 710, används för änd till ändkryptering av tal- och datatrafik i GSM och allmänna telenätet. Telefonen kan i framtiden även användas i DECT-nät, då den datamod som krävs finns implementerad i växlarna.

Som alternativ kan en basstation, med stöd för en abonnent, användas för att förse Kryptotelefon 710 med både trådlös och trådbunden tal/dataåtkomst till allmänna telenätet via DECT.

Överföringshastighet är 9,6 kbit/s asynkront.

Det är möjligt att sända och ta emot SMS (textmeddelanden) krypterat och i klartext.

Kryptotelefonen kan hantera grundnycklar, gemensamma nycklar och sessionsnycklar.

En nyckelserver används för att hantera kryptonycklarna och erbjuda säkerhetstjänster. Nyckelservern förser Kryptotelefon 710 med de sessionsnycklar som krävs för att etablera en säker kommunikation med en annan Kryptotelefon 710.

Ett aktivt kort innehåller de grundnycklar som används för säker kommunikation med nyckelservern. Kortet skyddas med hjälp av PIN-kod.

Kryptotelefon 710 kan anslutas till en PC genom ett seriellt infrarött gränssnitt enligt IrDA-standard.

Tekniska data:
Krypteringsprestanda 9,6 kbit/s asynkront

Gränssnitt:
- Telefon, IrDA, Totalförsvarets Aktiva Kort, SIM, extern antenn GSM/DECT, radiogränssnitt GSM/DECT, Hands-Free

- Basstation , Talgränssnitt, datagränssnitt, linjegränssnitt mot allmänna telenätet, extern antenn

Spänningsmatning 10-30VDC

Effektförbrukning:
- GSM Klass 4 (2 W)
- DECT Max 100 mW

Temperaturområde -20C - +55C

Mått (b x h x d) (utan antenn) 55 x 135 x 25 mm

Vikt Ca 215 gram

Batteritid >24h standby >1h taltid

Principskiss