FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Kryptokort 631/T (MGR) (M3858-631011)

KK 631

Kryptokort 631 är ett inkapslat instickskort för datorer utrustade med PCI-buss.

Drivrutiner finns för operativsystemet Windows NT, version 4.0.

Kryptokort 631 är avsett för kryptering respektive dekryptering av information. Detta sker med kryptomodul KM4-M (M3858-612010).

Kryptokort 631 finns även i internationellt utförande, Kryptokort 6311, med kryptomodul KM4-I (M3858-614010).

Kryptonycklar läses in med; optisk streckkodsläsare, aktivt kort (kräver kortterminal 9080, M3877-603410) eller krypterade sessionsnycklar via PCI-bussen.

Inlästa kryptonycklar lagras i kryptomodulen, vilken maximalt lagrar 16 kryptonycklar.

Nyckellager kan expanderas.

Övrig funktionalitet: signering med RSA via aktivt kort.

Kryptokortet är RöS-godkänt .

Kryptokortet inklusive drivrutiner är säkerhetsgranskade .

Publikationer:
Leverantörens dokumentation

Tekniska data:
Krypteringsprestanda: Starkt beroende av klockfrekvensen på CPU samt vald kryptomod. Maximalt - 100 MByte/s.
Gränssnitt:
Dator: PCI-buss
Kortterminal: Fibersafe 4 komp, SMA
Streckkodsläsare: Ej standardiserat
Kraftförsörjning: 4.75-5.25 V LS från datorn
Effektförbrukning: Typiskt 2,5 W
Kryptonyckelminne: Valbart inget eller 2-5 min vid spänningsbortfall
Temperaturområde:
- drift 0 till +40 °C
- lagring -40 till + 70 °C
Mått (b X h X d) 16 x 100 x 128 mm
Vikt 210 gram

Tillbehör:
Optisk streckkodsmus, F9078-000041
Optokabel, F9078-000042

Extra tillbehör:
Kortterminal 9080, M3877-603410
Totalförsvarets Aktiva Kort, TAK
Etikett "INNEHÅLLER KRYPTOKORT" (För att märka PC som innehåller kryptokort)

Principskiss