FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Kryptokort 621/T (MGR) (M3858-621011)

KK 621

Kryptokort 621 är ett inkapslat instickskort för datorer utrustade med ISA- eller EISA-buss.

Drivrutiner finns för operativsystemet Windows NT, version 3.51 och 4.0.

Kryptokort 621 är avsett för kryptering respektive dekryptering av information. Detta sker med kryptomodul KM3-MIL (M3858-610010).

Kryptonycklar läses in med; optisk streckkodsläsare, aktivt kort (kräver kortterminal 9080 M3877-603410) eller krypterade sessionsnycklar via ISA-bussen.

Inlästa kryptonycklar lagras i kryptomodulen, vilken maximalt lagrar 8 kryptonycklar.

Övrig funktionalitet: hashberäkning med SHA-1, watchdog, signering med RSA via aktivt kort.

Applikation: Filkrypteringsapplikation för Windows NT 3.51 och 4.0.

Kryptokort är RÖS-godkänt och evalueras enligt ITSEC, nivå E3.

Publikationer:
IMGR M7746-773251
Leverantörens dokumentation

Tekniska data:
Krypteringsprestanda Starkt beroende av klockfrekvensen på CPU och ISA-buss. Maximalt ~ 1 MByte/s.
Gränssnitt
Dator: (E)ISA-bus
Kortterminal:
Fibersafe 4 komp
SMA
Streckkodsläsare: Ej standardiserat
Kraftförsörjning 4.75-5.25 V LS från datorn
Effektförbrukning Typiskt 2,5 W
Kryptonyckelminne Valbart inget eller 2-5 min vid spänningsbortfall
Temperaturområde
- drift 0 till +40 °C
- lagring -40 till +70 °C
Mått (b x h x d) 19 x 75 x 167 mm
Vikt 275 gram

Tillbehör:
Optisk streckkodläsare F9078-000018
Optokabel F9078-000017

Extra tillbehör:
Kortterminal 9080 M3877-603410
FM Aktivt kort
FM Filkryptering för FM Aktivt kort Win NT 3.51 och 4.0 M3184-015101 (drivrutin ingår)

Principskiss

KK 621 med läsareKK 621 med terminal