FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Krypteringsapparat 530/T (MGU) (M3858-530011)

Kry 530

Krypteringsapparat 530, benämns PPK, används för linjekryptering och paketfiltrering av trafik mellan routrar i Försvarets IP-nät.

PPK krypterar på HDLC-nivå. I normalmod krypterar PPK hela HDLCramen som mottagits från lokalsidan.

PPK kan filtrera protokoll över IP-nivå. Detta ger möjlighet att sända valda typer av paket opåverkade av PPK (klartext).

PPK hanterar parallellt fyra av varandra oberoende länkar. Överföringshastigheten är 64-2048 kbit/s per länk beroende på valt gränssnitt och protokoll.

Via terminalgränsnittet på en PPK kan andra PPK:er och routrar övervakas och fjärrstyras från en NDC (NätDriftsCentral). Övervakning sker via SNMP, med enbart läsrättigheter. Fjärrstyrning (inloggning) sker via krypterad Telnet (änd-till-änd kryptering) eller via PPK-TCP (krypterad länk mellan två närliggande PPK:er).

Kryptonycklar inläses med streckkodsläsare eller nyckelinjektor. Maximalt kan 128 nycklar per länk lagras. PPK kan konfigueras att automatiskt byta nyckel efter en vald tidsperiod.

PPK består av 5 st kryptomoduler (KM3PLUS), en för vardera länk respektive en för kryptering av Telnet.

Publikationer:
Från leverantör:
Användarhandledning PPK (PPK-96.8, IMGU ingår som kapitel 1),
Användarhandledning MaskGen (PPK-97.21) och PPK-MIB (PPK-95.20)

Tekniska data:
Gränssnitt:
- Lokalsida V.35 DCE och V.36 DCE, bittakt 2048 kbit/s (flödeskontroll av routern om bittakten är lägre på linjesida)
- Linjesida V.35 DTE och V.36 DTE, bittakt 64-2048 kbit/s. G.703, bittakt 2048 kbit/s. V.24 DTE och G.703 kodir. fyrtråd, bittakt 64 kbit/s.
- Terminal, IP RS-232 DCE (4,8-38,4 kbit/s)
- Konsol RS-232 DTE (4,8-38,4 kbit/s)
- Nyckelinjektor Enligt Sectra dok. 2040-4510
- Opto (streck- Enligt Sectra dok KK-96.32 kodsläsare)
Fjärrövervakning Via SNMP (R/O)
Fjärrinloggning Via krypterad Telnet eller PPK/TCP
Länkar 4 st oberoende per sida
Krypteringsnivå HDLC
Nyckelminne 128 nycklar per länk
Nyckelbackup 12 h
Kraftförsörjning 230 V VS/50 Hz eller 20 - 66 V LS
Effektförbrukning Typiskt 30 W
Temperaturområde 5 till 55 °C (drift), -40 till 70 °C (lagring)
Mått (b x h x d) 443 (19”) x 88 (2HE) x 300 mm
Vikt 6,7 kg

Tillbehör:
Streckkodsläsare F9078-000018
Optokabel F9078-000017
Kabelsats PPK (asynk.) F9078-000021
Kabel PPK-V.36 DCE F9078-000022 el. F9078-000023

Extra tillbehör:
Program: MaskGen för Windows NT (skapar accessmasker)

Principskiss

 


Kry 530 fram och baksida

Krypteringsapparat 530/T fram och baksida.