FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Krypteringsapparat 520/T (MGY) (M3858-520010)

Kry 520

Krypteringsapparat 520 används för kryptering/dekryptering av tele- och datatrafik enligt ITU-T G.703 för PDH och SDH. Överföringshastighet i PDH är valbar för 2 Mbit/s eller 34 Mbit/s med ramsynkronisering enligt G.704/G.732 resp G.751. Överföringshastigheten för SDH är 155 Mbit/s och ramstruktur enligt G.707 STM-1.

Krypteringsapparat 520 ger trafikskydd och ansluts mellan t.ex Mux och Radiolänk i ex. FTN (Försvarets telenät).

Mellan krypteringsapparaterna krypteras all information, men viss ramsynkronisering (PDH) eller vissa bitar i SOH (SDH) kan väljas att sändas i klartext eller vissa bitar i SOH filtreras (SDH).

Krypteringsapparat 520 kan fjärrövervakas från NDC, Nätdriftcentral (Ethernet, SNMP). Funktionerna är t.ex larm, status, inställningar, nyckelbyten och PDH-kvalitetsmätningar enligt G.826.

Kryptonycklar inläses med Streckkodsmus (eller streckkodsläsare) från streckkod, vilka distribueras från central instans. Max kan 128 nycklar lagras. Med hjälp av inbyggd klocka kan automatiskt nyckelbyte ske.

Publikationer:
I TST MGY M7746-733311 Instruktion för maskinkrypto gemensamt typ Y.

Tekniska data:
Krypt/dekrypt
Datahast 2 Mbit/s, 34 Mbit/s eller 155 Mbit/s
Gränssnitt ITU-T G.703 (BNC 75ohm)
Arbetssätt:
G.704/G732 (2M)
G.751 (34M)
G.707 (155M)
Ramsynk-klartext-val:
2M *Inget *lucka 0 *lucka0/16
34M *Inget *bit1-11(12)+Cj1-3
155M *RSOH+AU+B2+K2+E2+NU
*A1+A2+J0+B1+AU+B2+K2+ resten i SOH filtrerat
OBS! H3 krypteras vid användning
Lånade bitar:
2M: Bit a8 i ram utan FAS eller Bit 3-8 var 6:e FAS
34M: Bit 3-8 var 33:e FAS
155M: VC4-POH-F3:bit 8
Kryptomodul KM4
Nyckelbyte Inga bitfel skapas
NDC-gränssnitt:
Gränssnitt Ethernet 10baseT(9-pol hylsa)
Protokoll SNMP version 1
Kommandon Enligt Sectra-dokument: SDH-97.101
Kvalitetsmätning G.826 (PDH)
Kryptonyckelminne:
Nyckelbackup 12 h (efter 24 h i drift)
Nyckelformat Streckkod
Övrigt:
Kraftförsörjning 48 (20-66) V LS
Effektförbrukning mindre än eller lika med 12 W
Startström < 2 A
Temp
- drift 5 till 55 °C
- förråd -40 till 70 °C
Mått (b x h x d) 440 x 44 x 170 mm
(19”-stativ, 1 delning)
Vikt 3 kg

Tillbehör:
M3858-520020 Kryapp 520 PDH (inkl PDH-interface)
M3858-520021 Kryapp 520 PDH/T (inkl Streckkodsmus F9078-000041 + optokabel)
M3858-520030 Kryapp 520 SDH (inkl SDH-interface)
M3858-520031 Kryapp 520 SDH/T (inkl Streckkodsmus F9078-000041 + optokabel)

Extra tillbehör:
- ”FKK Installation & Drift”(SNMPc 5.0 eller WinNT/98/95ie4); PC-prog för NDC-gränssnitt
- 4st LR03-batterier till Streckkodsmusen (M2671-011030)

Principskiss

 


Kry 520