FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Krypteringsapparat 510/T (MGP) (M3858-510011)

Kryapp 510

Krypteringsapparat 510 används för kryptering/dekryptering av tele- och transmissionstrafik i en punkt till punktförbindelse i PCM enligt CCITT G.703. Överföringshastighet är valbar mellan 2048 kbit/s eller 34 368 kbit/s med ramsynkronisering enligt G.704/G.732 resp G.751.

Krypteringsapparat 510 ger trafikskydd och ansluts mellan t.ex Mux och Radiolänk i ex. FTN (Försvarets telenät).

Mellan krypteringsapparaterna krypteras all information, förutom ramsynkroniseringen som kan väljas att sändas i klartext.

Krypteringsapparat 510 kan fjärrövervakas från NDC, Nätdriftscentral (Ethernet, SNMP). Funktionerna är t.ex larm, status, inställningar, nyckelbyten och kvalitetsmätningar enligt G.826. Vid larm sluts ett relä som kan anslutas till FÖ (Fjärrövervakning, Larm A).

Kryptonycklar inläses med läspenna från streckkod, vilka distribueras från central instans. Maximalt kan 128 nycklar lagras. Med hjälp av inbyggd klocka kan automatiskt nyckelbyte ske.

Publikationer:
Instruktion IMGP M7746-704591

Teknikska data:
Krypt/dekrypt
Datahastighet 2 048 eller 34 368 kbit/s
Gränssnitt CCITT G.703 (BNC 75 )
Arbetssätt G.704/G732 (2M) G.751 (34M)
Ramsynk Lucka 0 och 16 (2M)10 första bitar (34M)
Nyckelbytestid Bitfel i ca: 200 μsek
Funktioner CRC-4 och Bitslipkompensering
Ramsynk krypt/klartext
NDC-gränssnitt Gränssnitt Ethernet (tunn koax, BNC 50 ohm)
Protokoll SNMP version 1
Kommandon Enligt dokument: Sectra 2040-4510-x.x-3
Kvalitetsmätning G.826 (Performance)
Kryptonyckelminne
Nyckelbackup 12 h (efter 24 h i drift)
Nyckelformat Streckkod
Övrigt
Kraftförsörjning 20-66 V LS
Effektförbrukning £ 10 W
Startström < 3 A
Temp
- drift 5 till 55 °C
- förråd -40 till 70 °C
Mått (b x h x d) 440 x 44 x 170 mm (19”-stativ, 1 delning)
Vikt 2,7 kg

Tillbehör:
Läspenna (för nyckelinläsning och menyval) F9078-000011

Extra tillbehör:
48 V kontakt Filterkontakt M1830-751197, Kåpa F2053-000179
”FKK Installation & Drift” Program till PC (SNMPc) för att kommunicera med NDC-gränssnitt (larm, status, nyckelhantering m.m.)

Principskiss