FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Krypteringsapparat 491/T (MGM) (M3858-491011)

Kry 491

Krypteringspparat 491 ingår i Milfax- och Kryfax-systemet.

Kryapp 491 används för kryptering och dekryptering av faximilöverföringar enligt CCITT grupp 3.

Apparaten ansluts till konventionella grupp 3 faxar och är överföringsmässigt kompatibel med Kryapp 490.

Kryapp 491 kan via optisk V.28 (V.24) utnyttjas som krypterande faxmodem med stöd för EIA class 1 och EIA class 2.0.

Överföring sker med upp till 14400 bitar/s via telefonnätet (ATN eller ATL).

Inkommande krypterade fax kan lagras i apparaten.

Kryptonycklar läses in via en slits i apparatens sida. De utgörs av streckkod, distribuerade från central instans. Kryapp 491 kan samtidigt lagra 8 olika kryptonycklar.

Fastlåsning av kryapp 491 är möjlig i speciell vägghylla.

Publikationer:
Leverantörens handhavandebeskrivning för kryapp 491. IMGM M7746-773201

Tekniska data:
Gränssnitt Tele: RJ11, Optiskt: Fibersafe 4 komp, SMA
Modulationer V.27, V.29, V.33 och V.17
Datahastigheter 2400, 4800, 7200, 9600, 12000 och 14400 bit/s
Faxöverföring Enligt CCITT grupp 3
Faxmodem Stöder EIA class 1 och EIA class 2.0
Faxminne 2 Mbyte (utbytbart mot 6, 14 eller 30 bytes)
Kryptonyckelminne Reservförsörjt > 12 tim
Kraftförsörjning 230 V VS/50 Hz eller 10 - 30 V LS
Effektförbrukning < 18 VA (230 V VS) < 8 VA (10 - 30 V LS)
Temperaturområde
- drift 0 till +40 °C
- lagring -40 till +70 °C
Mått (b x h x d) 207 x 43 x 850 mm
Vikt 2,2 kg (utan tillbehör)

Tillbehör:
Modulakabel M1812-680910
Mellanpropp M1831-250110
Optokabel M1817-220311
Likriktare M2511-639010

Extra tillbehör:
Vägghylla M3200-022484

Principskiss