FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


MILTEX med Kryptoapparat 110 (MGG)(M3858-110011)

MILTEX med Kryptoapparat 110 (MGG)

Apparaten är avsedd för kryptering/dekryptering av asynkrona förbindelser och utnyttjas för bl.a. fjärrskrift och MILTEX.

Hastighet från 50 b/s till 1200 b/si halv duplex. Även lokalkryptering. Kryptonyckeln är hålkort.

Mer information finns i:

Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938 - 1997 (38 MB) Författare: Hans Bruno, Hans-Ove Görtz. (F02/16)

Meddelandeförmedlingscentral (MFC) (2,5 MB) Författare: Harald Andréasson. (F06/08)

MILTEX abonnentsystem (1 MB) Författare: Bernt Söreskog. (F05/10)