FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Kortterminal 9080/T (M3877-603411)
Kortadministratör

Kortadministratör

Läsenhet respektive administratörs terminal för hantering av Totalförsvarets Aktiva Kort för administration av PINkoder. Streckkodsnycklar kan läsas in på TAK.

Kortterminal 9080 är en läsenhet för aktiva kort (smart card).

Kortterminal 9080 ansluts, via ett fiberoptiskt asynkront gränssnitt, till dator (seriell kommunikationsport) eller kryptokort (ex. kk 621).

Kortterminalens tangentbord används för att ange de PIN-koder som behövs för att ”öppna” det aktiva kortet.

Signalskyddsnycklar, lagrade på det aktiva kortet, kan raderas från kortterminalen.

Kortterminalen är RÖS-godkänd och evaluerad enligt ITSEC, nivå E4.


Aktivt kort används som bärare av signalskyddsnycklar (max 6 st) men också för stark autenticering och generering av digital signatur.

Det aktiva kortet personaliseras vid central instans. Vid personalisering laddas kortet bl. a. med öppen och hemlig RSA-nyckel, data som identifierar användaren, certifikat och transportkoder.

Det aktiva kortet är evaluerat enligt ITSEC, nivå E4.

Publikationer:
Kortterminal 9080:
SETCAD202 Protocol, Setec Oy
SETCAD202 Commands , Setec Oy

Aktivt kort:
SETCOS 3.1 Technical description, Setec Oy
SETCOS 3.1 Command Interface, Setec Oy

Tekniska data:

Kortterminal 9080:
Kommunikation PC: Asynkron, 9600 bitar/s, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit. Signalerna TD, RD och DTR hanteras

Protokoll PC: SETCAD202

Gränssnitt PC: Optiskt (Fibersafe 4 komp, SMA), Aktivt kort: ISO 7810, 7816 (T=0)

Kraftförsörjning 10-30 V LS

Effektförbrukning ca 2.2 W

Temperaturområde Drift: 0 till +40 °C (-30 till +70 °C vid lagring)

Mått (b x h x d) 105 x 70 x 225 mm

Vikt 1,2 kg

Aktivt kort:
Typ ID-1, T=0

Kommunikation ISO 7816-3, -4

Protokoll SETCOS 3.1 (» EN 726-3, ISO 7816-4)

Gränssnitt (mek) ISO 7810, 7816-1, -2

RSA nyckellängd £ 1024 bitar

Kraftförsörjning Från kortterminal 4,75-5,25 V LS

Temperaturområde Drift: -35 till +50 °C

Mått (b x h x d) 53,98 x 0,76 x 85,60 mm

Tillbehör:

Batterieliminator, typ 8511 M2511-930010
Fiberkabel, SMA, 2 m M1817-220217
Installationsmanual Comex 193002
Användarmanual Comex 193001

Kortterminal 9080 m tillbehör, principskiss