FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Signalskydd


Chiffreringsapparat m/40 (M3858-201010), m40t (M3858-203010)och m/40 MGB

Chiffreringsapparat m/40Chiffreringsapparat m/40tChiffreringsapparat m/40 MGB

Chiffreringsapparat m/40.
System MGB, Chiffreringsapparat m/40 användes för lokalkryptering.

Nyckelinställning manuellt. Utskrift på pappersremsa. Nycklar från central instans.

Chiffreringsapparat m/40 T
System MGB, användes för lokalkryptering.

Nyckelinställning manuellt. Utskrift på pappersremsa. Maskinen kunde drivas såväl manuellt som elektriskt. Nycklar från central instans.

Mer information finns i:

Chiffreringsapparater (142 KB) Författare: Kjell Kulle.