FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Elverk


Efterhand som alltmer elektronik tillkom så anskaffades elverk. Inledningsvis så ingick endast ett elverk 15 kVA per kompani och då strömförsörjdes förhandscentralen med 1500 W elverken vilka togs ur drift när 15 kVA elverket omgrupperas och driftsatts. 1500 W elverken blev då reserv för 15 kVA. Mottagarcentralen var försedd med ett eget 10 kVA elverk vilket som reserv kunde utnyttjas för att strömförsörja förhandscentralen. Vid normal drift vid fullständigt upprättad stabsplats var ofta 15 kVA elverkets kapacitet ej tillräcklig för att även driva mottagarcentralen utan den fick utnyttja sitt eget elverk.

Ett återkommande problem med strömförsörjningen var tillsynen av 15 kVA elverken. Vid tillsyn togs elverken ur drift och ersattes då med 1500 W elverken. Dessa var ibland svåra att starta och hade ofta bristande driftsäkerhet vilket framför allt påverkade fjärrskriftssambandet.

Vintertid var hanteringen av bränslet till elverken en kritisk funktion. Skedde den ej med erforderlig omsorg var risken för isproppar i bränslesystemet stor med följande driftstörningar som följd.


Äldre elverk

Äldre elverk


Elverk 1500 W

Elverk 1500 W typ 1BElverk 1500 W typ 2B

Elverk 1500 W, typ 1B och elverk 1500 W typ 2B.

Elverk 1500 W används som universalströmkälla för drift av 220 v växelström och laddning av batterier. Elverken drivs av en tvåtakt bensinmotor, de finns i två utföranden typ 1B med STIKL motor och typ 2B med ILO motor. Elverken är försedda med jordfelbrytare.


Elverkskärra 15 kVA

Elverk 15 kVA

Elverkskärra med uppfälld frontlucka.

Elverkskärra 15 kVA är avsedd för strömförsörjning av eldriven materiel under fältförhållanden.

Kärran är ett enaxligt släpfordon med gummihjul. Den bär upp motor, generator, bränsletank, instrumenttavla och övriga för elverkets manövrering och handhavande erforderliga delar.

Bränsletanken används i huvudsak som reservtank, då den ordinarie bränsleförsörjningen sker med bränsledunkslang från DUNK 20 l.

Verktygs- och reservdelslådan förvaras innanför frontluckan.

Detaljerade anvisningar för motor- och fordonstjänsten finns i SOLDI Motor (Soldatinstruktion för motortjänst) och i elverkskärrans medföljande instruktionsbok VW INDMOTOR (F1093-310030).

Anvisningar vid motorreparationer se VSTHB ELVMOTOR 20 kW (VW INDISTIRMOTOR REPARATIONSHANDBOK X1) M7787-002720.