FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo
Stabsplats i tält


Stabsplats i tält 1Stabsplats i tält 2

Tidigt användes tält för stabsarbete vid fältförbanden. Bilden visar extriören av ett Stabstält 32 samt interiören i ett Stabstält 32 som är möblerat som Order- och Mässtält.

Bilden nedan visar ett exempel på möblering och gruppering av personal för sambandsexpeditionstjänst vid fördelningsstabsplats sambandscentral.

Stabsplats i tält 3

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren