FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo
Stabsplats fordon försök


Hytter

Bilden ovan visar två typer av hytter, s k plåthytter som ingick i sambandscentralen vid de tidiga försöken med fordonsstaber.

Ungefär samtidigt som fördelningsstabsbataljon 63 infördes påbörjades utvecklingen av fordonsstaber där det akuta behovet var det som ledningsfunktionen i pansarbrigad 63 hade. Utvecklingen resulterade i de sk ”plåthytterna” som tilldelades staber inom pansarbrigaden och vissa artilleriförband. Utvecklingen av hytter för övriga förband i armén genomfördes under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet samtidigt som en lednings- och organisationsöversyn genomfördes. En viktig komponent i ledningssystemet, ett nytt radiolänksystem, utvecklades parallellt med hytterna.

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren