FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo
Stabshytter brigadstab


Hytt typ 1 för brigadstab

I detta avsnitt redovisas hur de första hytterna, typ 1, för brigadstab var utformade samt hur hytterna kopplades samman till fungerande ledningsplatser.

Bilden nedan visar inredningen i stabshytterna. De viktigaste förändringarna jämfört med stabstält som arbetsutrymme var att såväl stabsarbetsmateriel som sambandsutrustning var fast installerad i stabsarbetsutrymmen som i stort var permanent upprättade. Av skissen framgår att det fanns sittplatser för åtta, ev nio, personer varav sex platser samlade kring ett stort stabsarbetsbord.

Inredning i stabshyttBrigadstab grupperad i skogen

Skiss över inredning i stabshytt. En brigadstab grupperad i skog och maskerad.

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren.