FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo
Stabshytt i "ATLE"


Stabshytt 9011Stabshytt 9012

Stabshytt 9011 och stabshytt 9012.

I samband med införandet av TS 9000 och arbetet med Atle tillfördes en del nya stabsarbetsutrymmen.

Stabshytt 9011 och 9012 används av stabsförband i hela Sverige. Stabshytterna utgör arbetsutrymmen för div- artreg, brigad- och vissa bataljonsstaber. Bärare är oftast lastbil 939 men även tgb 30 utnyttjas.

Ett stabshyttpar betjänas av en grupp på 6 - 8 man. Alla stabshytter 9011 är i grunden lika. Så även stabshytter av typen 9012.

Hytterna kan sedan tilldelas med olika utrustning beroende på organisation och uppgift. Hytterna uppträder som regel tillsammans, två eller flera, som då kan sammankopplas med gångbroar och ljusslussar.

Stabshytt 9011 har fem arbetsplatser ordnade efter ett långbord. Denna hytt är avsedd för arbete i första hand med datorer.

I Stabshytt 9012 finns ett större bord där en karta kan läggas ut. Denna hytt är främst avsedd för arbete i grupp. De två terminalplatser som finns kan med fördel användas för kommunikation i samband med stridsledning. I framtiden kan det tänkas att kartan kan ersättas med en i bordet infälld bildskärm.

24V är driftspänningen för huvuddelen av utrustningen i hytten. Normalt tasdenna spänning från likriktare när 230V finns från eget elverk eller fasta nätet. Om den externa spänningen försvinner kopplas batterierna och växelriktare för 230V automatiskt in. Växelriktaren kan från batterierna leverera 230V och 1000W i ca 2-3 timmar. En fotogenkamin finns som förser hytten med värme.

Vid införandet av TS 9000 konstaterades att tidigare utvecklade plåthytter ej var ändamålsenliga. Under början av 1980-talet utvecklade FMV en ny typ av plasthytt som var elektriskt skärmad, den sk 2611-hytten. Hytten utvecklades bl.a för de nya digitala TpRL som började projekteras vid denna tid.

Plasthytt 2611 består av en hytt uppbyggd av väggelement i sandwichkonstruktion med ett AP-skikt utvändigt, divinycell som isolering och invändigt AL-plåt.

Väggelementen limmades samman till en komplett hytt. Den nya hytten utgör ett betydligt bättre materielskydd än de tidigare med avseende på vridstyvhet, underhåll och skärmningsegenskaper mot EMC/EMP.

För TS 9000 vidareutvecklades denna hytt till Radiolänkhytt 9001 (Rlhytt 9001) används för telesystemenheter i divisions- och brigadförband i syd- och Mellansverige.

Det finns tre arbetsplatser i hytten. Rlhytt 9001 betjänas av en grupp på tre man som är självförsörjande i två-tre
dygn. Gruppen grupperas som regel tillsammans med två andra radiolänkgrupper och en närskydd- trådgrupp.

Hytten medför sin egen Teleskopmast 25M på taket.

24V är driftspänningen för all utrustningen i hytten. Normalt tas denna spänning från likriktare när 230V finns från eget elverk eller fasta nätet. Om den externa spänningen försvinner kopplas batterierna automatiskt in.

En fotogenkamin finns som förser hytten med värme.

I hytten finns anordningar för att montera två sjukbårar som används som förläggningsplatser.


Radiolänkhytt 9001

Radiolänkhytt 9001.

För mer information se: Telesystem 9000 (3 MB) Författare: Per Lundgren (A06/09).