FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Ledningsplats MB


Ledningsplats MB

Förenklad linjeskiss med exempel på tråd- och radiolänkförbindelser till i anfallsposition deltagande militärbefälhavaren direkt underställda förband.

Vid utformningen av ledningsplatser måste en mängd faktorer beaktas för att platsen skall fylla sin funktion i ledningssystemet. Det är först i samband med HP ATLE som detta skett i mer systematisk form och att beslutsfattare i centrala staber har accepterat att det krävs resurser för detta.

Bilden ovan visar hur MB normalt byggde ut sitt trådnät för anslutning av fördelning. För uppbyggnad av nätet utnyttjades både MB resurser och resurser ur fördelningsstations- och kabelkompanierna. Vid denna tid ingick ingen radiolänk i fördelningarna utan denna tillfördes ARMÉNS från MB. Man bör observera att televerkets nät vid denna tid var en mycket väsentlig del av ledningssystemets samband.

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren