FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Transportabel mast
30 m


Tp mast 30 m

Transportabel mast 30 m

Till förband 1987.

Troligtvis den största förändringen för radio och radiolänkförbanden.

Handhavandemässigt var denna mast en dröm jämfört med fackverksmast 30 m.

Masten är helt byggd av rostfritt stål. I mastburen förvarades mastsektionerna samt stativet med vilket masten fälldes/restes med hjälp av hydraulik.

Mer att läsa om masten, RL och mux finns i: Radiolänk i Armén (15 MB) Författare: Anders Gustafsson. (A06/04)