FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Radiobuss 800 W


Radiobuss 800 W

Under kriget anskaffades 20 stycken radiobussar 800 W, vilka tilldelades högkvarterets signalkompani och radiokompani, kårstationskompanier och fördelningsstationskompanier samt pansarbrigaderna.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05) Författare: Sven Bertilsson.