FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Fördelningsstab


Fördelningsstab

Exempel på stabsbataljons gruppering.

Avstånd
Stabsplats - stabsplats minst 3 km
Stabsplats - sändarplats minst 3 km
Stabsplats - förhandcentral minst 3 km
Stabsplats - radiolänkcentral minst 3 km

Fördelningsstaben är uppdelad i två stabsdelar. Sektion 1 grupperas på stabsplats 1 som upprättas av stabskomp 1- Sektion 2 och 3 upprättas på stabsplats 2 som upprättas av stabskomp 2. För att medge omgruppering av stabsdel 1 med så litet avbräck som möjligt i ledningen upprättas en förhandscentral (FHC) på den plats där man avser att upprätta den nya stabsdelen 1. Förhandscentralen får också ses som en reserv av materiel och personal för sambandscentralerna vid stabsdel 1 och 2. Vid stabskomp 1 finns även en upl-tropp utgångsgrupperad. Sändarplatser för kortvågssändare och radiolänkcentral är grupperade på mer än 3 km avstånd från övriga enheter.

Fördelningsstabsbataljonens verksamhet leds av bataljonschefen från bataljonsstaben som är grupperad vid sambandscentralkompaniet. Detta kompani och kabelkompaniet är grupperade på mer än 3 km avstånd från övriga enheter.

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren.