FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Brigadstab


Brigadstab hytter

Skiss över fyra grupperade hytter, bakgavlarna mot respektive sidor och bakgavel.

I detta avsnitt redovisas hur de första hytterna, typ 1, för brigadstab var utformad samt hur hytterna kopplades samman till fungerande ledningsplatser
De viktigaste förändringarna jämfört med stabstält som arbetsutrymme var att såväl stabsarbetsmateriel som sambandsutrustning var fast installerad i stabsarbetsutrymmen som i stort var permanent upprättade. Av skissen framgår att det fanns sittplatser för åtta, ev nio, personer varav sex platser samlade kring ett stort stabsarbetsbord. Sambandsutrustningar mm monterades i en hylla ovanför stabsarbetsbordet eller i hyttens hörn där även sittplatser för sambandspersonal fanns.

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren.