FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Ledningsplats ATLE


Ledningsplatser ATLE

Ledningsplatser ATLE.

Splitterskydd
Hotbildens utveckling vad gäller precisionsvapen och deras verkan medförde krav på en ökad mekanisering av armén.

Ett uttryck härför var anskaffningen av Stridsfordon 90, Stridsvagn 120 och 121 samt anskaffningen av äldre stridsfordon från Östeuropa. Härvid kom man till insikt att även ledningsfunktionen hade behov av splitterskydd för de delar som uppträdde i en miljö där hotet ställde krav på splitterskydd. D v s fordon för ledningsfunktionen hade samma krav på splitterskydd som de stridsfordon som var grupperade på samma plats.

Av ovanstående bild framgår schematiskt hur olika typer av fordon utnyttjas för ledningsfunktionen inom fördelning

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren och FHT A03/13 Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem – ATLE Lars Dicander, Per Lundgren. Kenneth Saveros, Jan Flodin, Jan Röjerdal.