FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
PS-90 PS-91


Bild PS-90 PS-91Bild PS-90 PS-91

Ericsson har utvecklat central- och lokalspaningsradarsystemen samt IR-utrustning till RBS 90.

Spaningsradar 90 (PS-90) är en mobil radar som är placerad på en terräng-lastbil modell 45. Radarn grupperas på kort tid och får genom sin 13 meter höga mast ofta möjlighet till fri sikt mot luftfarkoster. Samband med omvärlden sker normalt med radio men även samband via tråd och telefonnät är möjligt. Radarns huvudanvändning är att komplettera luftrumsövervakningen och målinvisningen vid luftvärnsbataljonen tillsammans med bataljonens modernaste spaningsradar – Underättelseenhet (UndE) 23. Radarn i PS-90 är av typen 2D, vilket betyder att den detekterar luftfarkoster i två dimensioner, nämligen avstånd och riktning. Den kan upptäcka både flygplan och hovrande helikoptrar.

Den viktigaste förmågan hos pulsspaningsradar 91 (PS-91) är att kunna mäta höjden hos olika mål i luften. Den är placerad på en bandvagn 208, vilket gör att den kan grupperas på platser som inte kan nås med andra fordon.

PS-91 är en tredimensionell spaningsradar, vilket innebär att den kan mäta avstånd, riktning och höjd till målet. Radarn kan upptäcka luftmål på max 20 km, såväl flygplan som hovrande helikoptrar. Radarn är konstruerad för att vara svår att upptäcka för motståndarens signalspaningssystem (så kallad viskande radar).

PS-91 togs ursprungligen fram som lokalspaningsradar och stridsledningsenhet för robotsystem 90. Den används som spaningsradar i luftvärnet. PS-91 kommer därför att ges förmåga att sända vidare information om upptäckta mål till UndE 23 eller direkt till en eller flera eldenheter.