FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
PS-23


Bild PS-23

Sverige fick för arméns räkning den 20 juli 1948 som surplus från England köpa 25 radarstationer 293 M till ett pris på 90000 kr per station. Stationerna var ursprungligen avsedda för marint ändamål och modifierades därför i Sverige, dels genom inbyggnad i en särskild radarvagn, dels genom att förse dem med en ny antenn som gav större räckvidd och riktningsskärpa.

Stationen tillfördes dessutom en svensk stridsledningskärra varifrån data (sidvinkel och avstånd) överfördes med rösten per telefon eller radio till eldledningsradarn.

Efter ombyggnaden fick radarn benämningen PS-23/R och fick tjänstgöra tillsammans med PE-07/R vid uppsättningen av det då nya maskinriktade automatkanonluftvärnet. Radarn arbetade sålunda för sig övervakad av en radaroperatör och en radartekniker.

I stridsledningskärran (50-100 m från radarn) presenterades radarns information på ett PPI 801 D (en engelsk PPI som senare ersattes av ett svenskt PPI 802 B). Härifrån skedde stridsledningen av batteriet.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.