FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
PS-04/R


Bild PS-04/R

Den förhållandevis höga störkänsligheten m m gjorde att PS-17 (PS171) behövde ersättas.

I januari 1957 påbörjades därför anskaffningen av en ny spaningsradar med arbetsnamnet PS-Y. Två franska tillverkare (CSF/SFR och CFTH), Philips i Holland samt två engelska företag (Decca och Cossor) erbjöds att inkomma med offerter.

I skrivelse daterad den 17 juli 1957 (H532) beställdes från Compagnie Francaise Thomson Houston (CFTH) Paris två prototyp-stationer (sändar- och mottagarenheter), en för armén och en för marinen. Den senare med något avvikande prestanda. Samtidigt begärde förvaltningen option på 15 serie-stationer från CFTH. Senare under året beställdes dessutom en prototyp av en antenn som beträffande riktnings-skärpa och diskriminering av sidolober, var vida överlägsen tidigare radarantenner.

I samband med dessa beställningar tecknades även ett licensavtal för tillverkning av såväl radarstationer som antenner i Sverige.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.