FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
ER 2B


Ekoradio 2 b (Er 2 b) började tillverkas av Telefunken 1940. Sverige köpte en modell som Telefunken benämnde FuSe 62. Arméförvaltningen skrev i oktober 1944 följande:

”Dessa apparater torde representera det bästa av vad som för närvarande kan presenteras inom den avancerade radiotekniken och då speciellt inom UKV-tekniken. Det taktiska värdet bör vara avsevärt, eftersom målspaning och målföljning kan ske oberoende av mörker, moln och dimma och då såväl mätnoggrannhet som räckvidd överstiger de optiska apparaternas prestanda”.

Bild ER 2B

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.