FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Ljudmätutrustning 5


Bild Ljudmätutrustning 5

Enligt källor från "A 3" (Vpl. plutonchef Åke Moberg) fanns utrustningen på det regementet redan i slutet på 1950- talet. Den var inköpt från USA och hade där beteckningen GR-6-A.

En provisorisk beskrivning Ljudmätutrustning 5 utgavs från SignS/El (signalskolan) 611001.En fastställd Beskrivning del 1 (S 669) utgavs av Arméförvaltningen 1962. Eftersom utrustningen var avsedd endast för lättare vapen kallades den ibland "Lätt ljudmätutrustning "till skillnad från Ljudmät 4 som benämndes den tunga. Tillförlitligheten på materielen var låg och den försvann tidigt från regementet. (A 3)

Ljudmätutrustning 5 används för att bestämma läget av punkter från vilka eldgivning utgår (målbestämning). Riktning till en mynningsknall (främst från granatkastare, pansarvärnsvapen, kulsprutor och eldhandvapen) mäts från två eller tre platser ljudmätpostställen (ljp). Ljudkällan befinner sig i skärningspunkten mellan de olika riktningarna. Varje ljudmätpostställe har tre mikrofoner, utplacerade på bestämda avstånd från varandra. På grund härav når ljudet av mynningsknallen mikrofonerna med vissa tidsskillnader. Med hjälp av inspelningsapparaten, som registrerar tidsskillnaderna på stålband kan man bestämma knallens läge. Bedömningsvis var den i bruk i Armén delar av 1960- talet innan den utgick.

För ytterligare information se: FHT A05/03 Ljudmätutrustning 1920-1980 Kjell-Erik Lindgren.