FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Eldledningsradar
PE-45


Bild PE-45

Redan innan PE-44/T slutlevererats förelåg nästa, förbättrade version (CT-382 resp PE-45/T).

Eftersom också ett licensavtal tecknats tillfördes luftvärnet även en av LM Eriksson tillverkad serie, benämnd PE 452.

Eftersom PE-44 visade sig fungera otillfredsställande, bl. a. beroende på felaktigt isolationsmaterial, ersattes huvuddelen på garanti med PE-45.

CT-382 tillverkades i Frankrike i ett 80 tal exemplar samt på licens av Eriksson ytterligare antal.

PE-45 monterades på centralsiktet till cig 48E och PE-452 på cig 48.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.