FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 2000
Televäxel 9000


Bild Televäxel 9000

Till Televäxel 9000 kan följande gränsytor anslutas:

• TDM-trunkförbindelser mellan växlar i nätet (upp till 6 st). Alla trunkförbindelser mellan växlar i nätet är trafikskyddade genom kryptering med kryptosystem.
• EUROCOM K gränssnitt för anslutning av Digitaltelefon 9000 och RAP
• Analogt gränssnitt för anslutning av abonnenter i TS 9000 och anslutning av analoga förbindelser mot andra teleoperatörer (upp till 15/5 st).
• V.24 gränssnitt för anslutning av dataterminaler (upp till 8 st)
• V.36 gränssnitt för anslutning av dataterminaler (1 st).
• 2 Mbit/s PRA gränssnitt för digital anslutning mot andra teleoperatörer (max 2  st/Tvx9002 och 1 st/Tvx 9001).
• EUROCOM och STANAG nätbrygga (Gateway).

För mer information se: Utvecklingen av arméns sambandssystem 1945-2005 (2 MB)
Författare: Göran Kihlström (A12/09) . Teknisk systemdesign, upphandlingsprocessen, samverkan med leverantörer Göran Kihlström