FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 2000
RAP


Bild Radio 180 RAP

Radio 180 RAP (Ra 180 RAP) är huvudkomponenten i funktionen RAP, radioanslutning till Telesystem 9000. Det ingår fyra Ra 180 RAP i mobil version i varje knutpunkt (KP) och anslutningspunkt (AP).

Ra 180 RAP är till det yttre helt lik truppradiostationerna Ra 180. Skillnaden består av att frontenheten har försetts med en speciell hårdvara och programvara som innehåller större delen av RAP-funktionaliteten.

De fyra Ra 180 RAP är anslutna till telesystemet via Televäxel 9000.

Radiostationernas antenner monteras i Högantenn 2. I varje högantenn kan två spröt fästas. Som alternativ kan ett spröt fästas i toppen på Teleskopmast 24M för att få en bättre radiotäckning.

Radiostationerna har kanaldata för olika nät, t ex lvnät, artnät, briglednnät och anslutningsnät. För att utnyttja RAP-funktionen krävs att användaren har kanaldata för respektive nät samt att synkroniseringen skett på samma sätt somför trafik med RA 180.

Funktionen RAP medger anslutning av radioabonnenter till TS 9000 för förmedling av tal-, data- och DART-trafik.

För mer information se: Utvecklingen av arméns sambandssystem 1945-2005 (2 MB)
Författare: Göran Kihlström (A12/09) . Teknisk systemdesign, upphandlingsprocessen, samverkan med leverantörer Göran Kihlström