FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 2000
NAP


För samtrafik med andra nät erfordras en enhet benämnd NAP (Nät Anslutnings Punkt), med uppgift att säkerställa nödvändiga trafikala och transmissionsmässiga konverteringar för trafik mellan det taktiska TS 9000 och det strategiska FTN (försvarets Tele Nät) samt publika nät exvis televerkets nät.

En snabb marknadsundersökning visade att det fanns två pågående projekt som var intressanta för FMV, ett i Finland med en finsk leverantör och ett i Norge med Alcatel som leverantör. Efter en utvärdering bedömdes den norska lösningen som det lämpligaste alternativet för TS 9000. I Norge pågick ett motsvarande projekt hos Försvarets Tele och Datatjänste (FTD).

Mellan FMV och FTD finns sedan flera år ett samverkansavtal beträffande tekniskt informationsutbyte avseende mellan FTN (Försvarets Tele Nät) och FDN (Forsvarets Digitale Nett). Efter några trevande inledande kontakter utökades detta avtal till att även innefatta utveckling av NAP/Gateway.

Bild NAP-utveckling

För mer information se: Utvecklingen av arméns sambandssystem 1945-2005 (2 MB)
Författare: Göran Kihlström (A12/09) . Teknisk systemdesign, upphandlingsprocessen, samverkan med leverantörer Göran Kihlström