FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 2000
Enheter


Bild RLBV 2068

Radiolänkbandvagn 2068 (RlBv 2068) används för telesystemenheter i divisions-och brigadförband i Norrland. Grundinstallationen är lika i alla Rlbv2068 men genom att utrusta vagnen olika uppträder den som

• Växelfordon i Knutpunkt (KP:1)
• Transmissionsfordon i Knutpunkt (KP:2 och 3)
• Anslutningspunkt (AP)
• Anslutningspunkt Nät (APN)

Rlbv 2068 betjänas av en grupp på tre man som är självförsörjande i två-trdygn. Gruppen samgrupperas ofta med andra grupper, på en knutpunkt eller stabsplats. Rlbv 2068 är försedd med mastresningsanordning för att gruppen ska kunnaupprätta samband på kort tid. All viktig utrustning i vagnen drivs på 24V som normalt tas från likriktare när 230V finns från eget elverk eller fasta nätet. Då laddas också bakvagnens batterier som automatiskt kopplas in om externt nät försvinner. Batterierna kan vid behov laddas via bandvagnsmotorn.

Mer information finns i: Telesystem 9000 (3 MB) Författare: Per Lundgren
(A06/09)