FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 1980
Växlar


Bild Telefonväxel 15 DL

Telefonväxel 15 DL
Automatisering av det analoga nätet.

Senareläggningen av TS 8000 innebar att beslut togs att det var nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra förmedlingsfunktionen i det befintliga systemet. Detta resulterade i att automatiska telefonväxlar (Tfnvx 15DL) med erforderliga stationssignalomformare (UNI-SSO) anskaffades och tillfördes fördelningsstaber och radiolänkcentraler.

För att få tillräcklig kapacitet stackades tre växlar i vardera fördelningens stabsplats och radiolänkcentral. Med centralledningar och abonnentledningar korsvis kopplade kollapsade växeln. Efter genomförd modifiering uppnåddes önskad funktionalitet. (Växel 15 DL kom senare att användas i internationella förband).

Mer information finns i: Utveckling av arméns sambandssystem 1945-2005 Teknisk systemdesign, upphandlingsprocessen, samverkan med leverantörer . FHT A12/09 (2 MB) Författare Göran Kihlström.